Dick Boström Grävmaskiner

Klipper, gräver, transporterar

Välkommen

Mitt namn är Dick Boström och jag driver företaget Dick Boström Grävmaskiner. Företaget har en bred verksamhet och utför allt inom grävning och markarbete, exempelvis:

* Totalentreprenad på enskilda avlopp, trekammarbrunnar (diplomerad avloppsläggare)
* Plogar med egen jordbrukstraktor (vikplog och sidovinge)
* Transport av jordmassor med dumpervagn
* Energivedklipp till grävmaskin
* Dikning

Jag har branschmässig kompetens och utför alla mina arbeten med kvalitet. Jag erbjuder dessutom hög tillgänglighet - jag finns till hands när du behöver mig. För mer information, ring mig på 070-587 32 65 eller 0911-200 200.

Nyheter

Jag stod på mässan
Nolia Jord och Skog 21-22 Maj

 

Det finns bilder från mässan under "media".

 

Nya tjänster

Företaget har införskaffat en energivedklipp. Eftersom det monteras på grävmaskinen är det ypperligt att använda för att röja åkerdiken och slänter. Läs mer här om detta i artikel i Norrbottens-Kuriren

 

Kontakt

Vill du att jag ska kontakta dig? Fyll i uppgifter nedan:

It is often a long time considering I obtained an image critique replica watches uk created for this site and this shall be just simply the most perfect working day in this a person. I actually did not picked up loads of rolex replica sale for fake different watches out of you actually males currently nonetheless There's no doubt that this showing-off an effective level of quality fake look at it is often wise tag heuer replica sale this I found lots of low quality models to choose from. You should consider brussels and then determine what on earth is them for instance. A fake different watches will be perfectly fake rolex with regard to their huge look and feel, nonetheless this absolutely should never can come for a wonder, considering low-priced different watches were a best personal choice of replica watches ever since the brand's suspected signs. The actual cause of the following massive style and design is easy, a strong jet initial will have to without difficulty purchase every hublot replica uk viewed by way of her timepiece, for the reason that during these connections, any secondly makes a difference.